BÁCSHOSZ

Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége

Batthyány u. 19. 6000 Kecskemét,

76/481-893, 70/312-4706

Email: bacshosz@bacshosz.hu

Eljárásrendi tájékoztató

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

TÁJÉKOZTATÓ az új típusú koronavírus okozta járványügyi helyzet, mint veszélyhelyzet okán a horgász- és horgászsport rendezvényekkel kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről

I. Általános helyzetkép, fogalommeghatározások
1. A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel 2020. március 11-én 15:00-i hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, egyben az állampolgárok együttműködését kéri a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában.
2. A Kormány 41/2020. (III.11.) Korm. rendeletének 4. § d) pontja alapján 2020. március 12-től zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelősége.
3. A 2. pont alkalmazásában rendezvénynek minősül a horgászszervezet által rendezett horgász közgyűlés, vagy a horgász küldöttgyűlés, valamint a horgászszervezet, illetve hivatalos versenyszervező által szervezett horgászverseny is.
4. Ha a horgászverseny megnyitója, vagy záróünnepsége zárt helyen kerül megrendezésre, akkor a zárt helyen történő rendezésre vonatkozó létszámkorlát az irányadó.
5. Horgászversenyen az egymástól 50 m-en belüli távolságra elhelyezkedő személyek száma minden esetben összeszámítandó.
6. Kiemelt rendezvény, illetve verseny a MOHOSZ 2020. évi országos rendezvény- és versenynaptárában (lezárva: 2020. 02.21.) szereplő valamennyi esemény.

II. Kiemelt rendezvények
7. A 2020.03.20-ára tervezett IV. Halak Napja Központi Rendezvény és Ágazati Konferencia az érintettek azonnali, külön kiértesítése mellett határozatlan időre elhalasztásra kerül.
8. A további kiemelt rendezvények tárgyában a MOHOSZ külön rendelkezik azzal, hogy a megrendezésre, vagy a rendezvény elhalasztására, illetve törlésére vonatkozó horgászszövetségi döntésnek a kezdőnapot legalább 15 nappal megelőzően meg kell születnie az érintettek e határnapig történő értesítése mellett.
9. A 8. pont szerinti döntéseket a MOHOSZ weblapján is közzé kell tenni.

III. Világ- és Európa Bajnokságok
10. A Portugáliában megrendezésre tervezett XVIII. Parti Pergető Világbajnokságot a Nemzetközi Édesvízi Horgász Szövetség (FIPSed) határozatlan időre elhalasztotta, erről a MOHOSZ-t értesítette.
11. A további világ- és Európa bajnokságok megrendezése, vagy a rendezvény elhalasztása, illetve törlése tárgyában a FIPSed a későbbiekben rendelkezik.
12. A 11. pont szerinti döntéseket a MOHOSZ weblapján is közzé kell tenni, a válogatottak egyidejű tájékoztatása mellett.

IV. Országos bajnokságok
13. A MOHOSZ a hazai rendezésű országos bajnokságok elhalasztását – a jelenlegi rendezvényi korlátozások és kockázatok ismeretében – jelenleg nem tervezi, de fenntartja a jogot azok elhalasztására, illetve 3 hónapot meghaladó időtartamú veszélyhelyzet esetén törlésére.
14. Az adott országos bajnokságok tárgyában a MOHOSZ külön rendelkezik azzal, hogy a megrendezésre, vagy a rendezvény elhalasztására, illetve törlésére vonatkozó horgászszövetségi döntésnek a kezdőnapot legalább 15 nappal megelőzően meg kell születnie az érintettek e határnapig történő értesítése mellett.
15. A MOHOSZ az országos bajnokságok esetében fenntartja a jogot olyan protokoll bevezetésére is, amely kizárja azt, hogy egy időben egy területen korlátozás alá eső létszám tartózkodjon.
16. Ha a 13. pont szerinti halasztó vagy törlő döntésre kerül sor, a már befizetett nevezési díj visszajár, illetve az érintett döntése szerint az új időpontban megrendezett bajnokság nevezési díjára jóváírásra kerül.
17. A 14-15. pont szerinti döntéseket a MOHOSZ weblapján is közzé kell tenni.

V. Területi, helyi horgászversenyek, kiemelt versenyek
18. A MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó valamennyi horgászverseny tekintetében a IV. fejezet rendelkezései ajánlásnak minősülnek azzal, hogy a 14. pont szerinti értesítésnek minden esetben 10 napon belül meg kell történnie.
19. A 6. pont szerinti kiemelt versenyek esetében a MOHOSZ előírja a IV. fejezet szerinti eljárásrend kötelező alkalmazását.

VI. Tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi közgyűlések, küldöttgyűlések
20. A közgyűlések, küldöttgyűlések esetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:71 § (1) bekezdése alapján a közgyűlési meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 napnak el kell telnie.
21. A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 30. § (1) bekezdése alapján a civil szervezet az elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31-ig) köteles letétbe helyezni és közzétenni.
22. A 21. pont értelmében tehát a közgyűlésnek, küldöttgyűlésnek normál ügymenet esetén e határnapig kell megtörténnie.
23. Ha az Alapszabály korábbi kötelező időpontot ír elő, akkor a MOHOSZ OHSZK álláspontja szerint az elrendelt veszélyhelyzet, mint rendkívüli jogrendi eset felülírja e kötelezettséget, így a közgyűlés, küldöttgyűlés az érintett horgászszervezet vezetőségének, elnökségének döntésével elhalasztható.

VII. Záró rendelkezések
24. A MOHOSZ valamennyi, ezen tájékoztatót érintő változásról, vagy a tájékoztató hatályon kívül helyezéséről haladéktalanul értesíti a horgászszervezeteket.
25. A tájékoztató tárgyában felmerülő kérdések megválaszolása tekintetében az Igazgatási és Szervezési Osztály vezetőjét a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címen lehet elérni, s a válaszadásra a küldő mail címre 2 munkanapon belül sor kerül.

Kérjük és megköszönjük mindenki szíves együttműködését!

Jó egészséget kívánva:

Dr. Szűcs Lajos
elnök megbízásából

Dr. Dérer István
főigazgató