BÁCSHOSZ

Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége

Batthyány u. 19. 6000 Kecskemét,

76/481-893, 70/312-4706

Email: bacshosz@bacshosz.hu

Horgászvizsga Tájékoztató

Magyarországon a gyermekhorgászok: 3 éves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személyek; az állami horgászjegyet alanyi jogon, díjmentesen válthatják ki, előzetes horgászregisztráció és gondviselő regisztráció teljesítése után.
Így a gyermekhorgászok részére az Egységes Horgászokmány (állami horgászjegy és fogási napló) díja mindösszesen 200 Ft-ba kerül.

15 éves kor felett az állami horgászjegy kiváltásának első feltétele a meglévő horgászregisztráció és a sikeres állami horgászvizsga, ezt követi a kötelező szervezeti tagság igazolása. 

Az állami horgászvizsga díjmentes! (Jelentkezés kötelező feltétele a www.mohosz.hu oldalon vagy tagegyesületben történő horgászregisztráció! A horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság felmentést ad azon értelmi fogyatékos személy részére, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja.)

A horgászati szabályokból felkészült gyermekek részére lehetőség nyílik, már 10. életévük betöltése után horgászvizsgát tenni, de ezt követően őket már ifjúsági horgásznak kell tekinteni és a más jogszabályokban meghatározott díjkedvezményekre jogosultak.

Állami horgászvizsga megszervezésére és lebonyolítására jogszabályban meghatározott keretek között a szakminisztérium a Magyar Országos Horgász Szövetséget bízta meg. Az országos szövetség a vizsgáztatási jogát azon megyei szervezetein keresztül gyakorolja, akik vállalják megfelelő végzettségű szakemberekből álló vizsgabizottság(ok) felállítását és a vizsgáztatás menetének teljes lebonyolítását és adminisztrációját.

Állami horgászvizsgát tenni a vizsgabizottságok által előzetesen meghirdetett helyeken és vizsganapon lehet.

 

A horgászvizsgára feltétlenül hozni kell:

 • a személyi igazolványt és lakcím kártyát, valamint az
 • adó kártyát.

A horgászvizsgára való jelentkezés előfeltétele a HORINFO rendszerbe történő előzetes horgászregisztráció elvégzése. Kiskorúak esetében ez csak a törvényes képviselő regisztrációjával együtt végezhető el. Így nem csak a vizsgázó, de a törvényes képviselő adókártyájára is szükség van. Ha a törvényes képviselő már korábban regisztrált horgász, úgy a kiskorú vizsgázó mellé regisztrálható.

A horgászvizsga menete

 1. Regisztráció 
  • elektronikus regisztráció – a leendő horgász személyes adatai a HORINFO rendszerbe kell rögzíteni (előzetesen önállóan a www.mohosz.hu, vagy tagegyesületben kerül elvégzésre)
  • papír alapon – személyes adatok felvételre kerülnek a vizsgatörzskönyvbe,
 2. Halfelismerés képekről (édes vizeinkben előforduló őshonos és idegenhonos halfajok és horgászati szempontból fontos adataik: tilalmi idők, méretkorlátozások stb.) 10 halfajból 7 pontos ismertetése szükséges a sikeres vizsgához
 3. Tesztlap kitöltés – 32 kérdés, minden esetben három válasz lehetőség közül kell a helyeset kiválasztani
 4. Tesztlapok kiértékelése,
 5. Sikeres vizsga esetén a horgászvizsga bizonyítvány kiállítása, átadása.

A vizsgabizonyítványt meg kell őrizni, mert később az okmányok elvesztése, más horgászegyesületbe történő átigazolás esetén szükség lehet rá.