BÁCSHOSZ

Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége

Batthyány u. 19. 6000 Kecskemét,

76/481-893, 70/312-4706

Email: bacshosz@bacshosz.hu

Tájékoztató- GYIK

Tévesen vásárolt területi jegy érvénytelenítési lehetősége: 

Vásárlástól számított 30 percen belül van lehetőség a jegyek érvénytelenítésére, sztornózására és a visszatérítésre online és a vásárlás helyszínén. 30 percen túl nincs lehetőség a kiváltott jegyek visszaváltására.

Elvesztettem a horgászengedélyem mi a teendő?
A jelenleg érvényben lévő jogszabály szerint:
„Az állami horgászjegy megsemmisülését vagy elvesztését a jogosult haladéktalanul köteles bejelenteni a halgazdálkodási hatóságnak. A halgazdálkodási hatóság – a jogosult kérelmére, díj ellenében – intézkedik az okmányok pótlásáról.(Tv. 43. § (4) )”
Ennek értelmében javasoljuk, hogy érdeklődjön a lakhelye szerint illetékes halgazdálkodási hatóságnál, a Megyei Kormányhivatalnál a Vadászati és Halászati Osztály elérhetőségein a halgazdálkodási felügyelőt kell keresni.
A Kormányhivatalok elérhetősége:
http://halaszat.kormany.hu/megyei-kormanyhivatalok

Mire van szükségem az állami horgászjegy és fogási napló kiváltásához, és hol tudom ezt megtenni?
Az állami horgászokmány kiváltásának feltétele, hogy horgászvizsgával rendelkezzen, ezt a horgászvizsga bizonyítványával, vagy egy korábban érvényes állami horgászjegyének bemutatásával tudja igazolni (a gyerekhorgászokra ez nem vonatkozik.) Emellett az adott évre érvényes egyesületi tagsággal is kell rendelkeznie.
Forgalmazási pontok:
http://www.mohosz.hu/index.php/szovetsegi-iroda/szervezeti-felepites/forgalmazasi-pontok
Ezek a forgalmazási pontok a legtöbb esetben horgászegyesületek ügyintéző helyei is egyben, így ha még nem rendelkezik egyesületi tagsággal ezek elérhetőségein érdeklődhet a tagság létesítétéről is.

Kinek jár ingyenesen az állami horgászjegy és fogási napló?
Mentesül az állami horgászjegy díjának megfizetése alól:
70. életévét betöltött,
hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött,
a horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság által felmentett értelmi fogyatékos,
az állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási fogyatékos,
vak vagy gyengénlátó személy.
A nem életkor alapján mentesülőknek a jelenlegi jogszabályok szerint a halgazdálkodási hatóság állít ki igazolást a dímentességről az orvosi papírok alapján.
Ennek menetéről érdeklődhet az Önhöz legközelebbi Megyei Kormányhivatal elérhetőségén, ahol a halgazdálkodási felügyelőt kell keresni. A Kormányhivatalok elérhetősége:
http://halaszat.kormany.hu/megyei-kormanyhivatalok

Hol, és meddig kell leadni a fogási naplót?
Az állami horgászjegyhez kiadott fogási naplót az állami horgászjegy jogosultja legkésőbb a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles leadni annak a szervezetnek, amelynél az állami horgászjegyét kiváltotta vagy a következő évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik.

Meddig érvényes az állami horgászjegy és fogási napló?
Az állami horgászjegy és fogási napló kiadásának napjától kezdve a következő év január 31. napjáig érvényes.

Nem adtam le időben a fogási naplóm, mit kell tennem?
Ebben az esetben dupla áron tudja kiváltani az állami horgászjegyet és fogási naplót.

Gyermekem horgászni szeretne, hol, és milyen feltételekkel tudok a számára engedélyt váltani?
A gyermekhorgászokat szívesen látják a horgászegyesületek, az állami jegyet és területi jegyet itt lehet egyszerűen kiváltani. Célszerű a legközelebb eső egyesületetet választani.

Hol tudok horgászvizsgát tenni, mennyibe kerül, és miből tudok felkészülni?
Állami horgászvizsgát a halgazdálkodási hatóság által meghirdetett vizsganapon lehet tenni. A halgazdálkodási hatóság köteles kéthavonta legalább egy állami horgászvizsga megtartásáról gondoskodni.
A halgazdálkodási hatóság átadott jogosultság alapján sok horgászegyesület, és horgász szövetség tart rendszeresen horgászvizsgát. A vizsga helyekről a szövetség kezdőlapján tud bővebb tájékoztatást kapni.

A Horgászvizsgára való felkészülést segítő tankönyv a következő linken érhető el PDF formátumban:

Tananyag

Több éve nem váltottam állami horgászjegyet, most újra kell vizsgáznom?
A horgászvizsga nem évül el, csak igazolni kell horgászvizsga bizonyítvánnyal, vagy egy korábban kiváltott állami horgászjeggyel.

Meddig számítok gyerekhorgásznak, ifinek, és mikortól felnőtt horgásznak?
Gyermek horgász: Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy.
Ifjúsági horgász: 18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. életévét betöltő, gyermek horgásznak nem minősülő személy.
Felnőtt horgász: 18 évnél idősebb személy.

Hogyan válthatok turista állami horgászjegyet?
A NÉBIH honlapján található online felület segítségével. A tájékoztatóban minden fontos információt feltüntetnek a jegyvásárlás menetével kapcsolatban, és elérhető angol, és német nyelven is.https://tuhir.nebih.gov.hu/

Külföldi állampolgárként milyen feltételekkel horgászhatok Magyarországon?
Az egyik megoldás a turista állami horgászjegy kiváltása, de külföldi horgászként állami horgászjegy és fogási naplót is válthat, ha rendelkezik olyan okirattal vagy horgászati okmánnyal amivel igazolni tudja, hogy horgászvizsgát tett.
Az állami horgászjegy és fogási napló tartalmának idegen nyelvű változatai:

http://portal.nebih.gov.hu/informaciok/allat/hivatali/hal-es-vadgazdalkodas/hal-es-vadgazdalkodas/-/asset_publisher/4ndba0yRXvQX/content/allami-horgaszjegy-es-fogasi-naplo-idegen-nyelvu-valtozatai/pop_up?_101_INSTANCE_4ndba0yRXvQX_viewMode=print