BÁCSHOSZ

Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége

Batthyányi u. 19. 6000 Kecskemét,

76/481-893, 70/312-4706

Email: bacshosz@bacshosz.hu

Duna-Völgyi Főcsatorna

A Duna–völgyi Főcsatorna a Ráckevei Duna-ágból ered, átlagos szélessége 8–10 méter, de néhol eléri a 15-20 métert, míg máshol csak 4-5méter. Mélysége 3–4 méter, hossza 117,5 cskm, területe 184 ha.

Dabas, Kakucs, Újhartyán térségéből érkezik Bács–Kiskun Megyébe és Bajánál ömlik a Dunába.

Folyása gyors, mivel keskeny és mély csatorna, a halak számára fontos táplálékszervezetekben viszonylag szegény. Az évenkénti fajlagos népesítési sűrűsége 30 kg/ha, amely elsősorban Dunai vadponty, süllő és balin telepítését jelenti. A vízterület rendelkezik olyan mértékű apró-keszeg állománnyal, melynek évenkénti pótlása nem szükséges.

DUNA- VÖLGYI FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE 0-116.5 cskm-ig  
                    (felnőtt éves) 2020.
1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jön létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, az ennek végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013. évi V. törvényben (Polgári Törvénykönyv) foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. Az országos- és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ országos horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Területi jegy csak állami horgászjegy birtokában váltható
4. Az elveszett, ellopott, megrongálódott területi jegy nem pótolható.
5. A vízterületen csónakból horgászni, etetni és fürödni tilos!
6. A Halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló törvény, az országos- valamint a helyi horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen
8. Megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
9. Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
10. A Vízügyi műtárgyak 50 méteres körzetében horgászni tilos.
11. A BÁCSHOSZ horgászversenyek idejére horgászati tilalmat rendelhet el.
12.  Naponta összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki. Hetente összesen 10 db, évente összesen 70 db darabszám-korlátozással védett hal fogható ki.
13. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
14. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.
15.  A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül.
16. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemeteszsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. A szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerülhet!
17. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha
 azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási
naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18.  A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
19.  A 75,4—87,5 cskm és a Kelemenszéki csatornán a horgászrend az alábbiakkal egészül ki: A Kelemenszéki csatorna Kiskunsági Nemzeti Park területén átmenő szakaszán a horgászat tilos!
20. A 87,5—96,2  cskm a horgászrend az alábbiakkal egészül ki: A Nagy Tőzegtó 100 m-es körzetében sátorozni, sátras utánfutóval, lakókocsival és ezekhez hasonló járművekkel tartózkodni tilos!
21. A  96,2-116,5 cskm és a XXX-as, XXXI-es  csatornákon a horgászrend az alábbiakkal egészül ki: A XXX. csatorna bal partján Pest befolyóig horgászni tilos! A XXXI. csatorna bal partján a burjáni vasúti hídtól a XXX.  csatorna befolyóig horgászni tilos.

DUNA- VÖLGYI FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE                 
                      0-116.5 cskm-ig  (felnőtt 24 órás) 2020.

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jön létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, az ennek végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013. évi V. törvényben (Polgári Törvénykönyv) foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. Az országos- és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ országos horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Területi jegy csak állami horgászjegy birtokában váltható
4. Az elveszett, ellopott, megrongálódott területi jegy nem pótolható.
5. A vízterületen csónakból horgászni, etetni és fürödni tilos!
6. A Halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló törvény, az országos- valamint a helyi horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen
8. Megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
9. Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
10. A Vízügyi műtárgyak 50 méteres körzetében horgászni tilos.
11. A BÁCSHOSZ horgászversenyek idejére horgászati tilalmat rendelhet el.
12.  A területi jegy birtokában összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki.
13. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
14. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.
15.  A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül.
16. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemeteszsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. A szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerülhet!
17. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha
azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási
naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18.  A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
19.  A 75,4—87,5 cskm és a Kelemenszéki csatornán a horgászrend az alábbiakkal egészül ki: A Kelemenszéki csatorna Kiskunsági Nemzeti Park területén átmenő szakaszán a horgászat tilos!
20. A 87,5—96,2  cskm a horgászrend az alábbiakkal egészül ki: A Nagy Tőzegtó 100 m-es körzetében sátorozni, sátras utánfutóval, lakókocsival és ezekhez hasonló járművekkel tartózkodni tilos!
21. A  96,2-116,5 cskm és a XXX-as, XXXI-es  csatornákon a horgászrend az alábbiakkal egészül ki: A XXX. csatorna bal partján Pest befolyóig horgászni tilos! A XXXI. csatorna bal partján a burjáni vasúti hídtól a XXX.  csatorna befolyóig horgászni tilos.

DUNA- VÖLGYI FŐCSATORNA KEDVEZMÉNYEZETT ÉVES  TERÜLETI HORGÁSZRENDJE   0-116.5 cskm-ig                
(ifjúsági, 70 év felett, fogyatékkal élők) 2020.

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jön létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, az ennek végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013. évi V. törvényben (Polgári Törvénykönyv) foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. Az országos- és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ országos horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Területi jegy csak állami horgászjegy birtokában váltható
4. Az elveszett, ellopott, megrongálódott területi jegy nem pótolható.
5. A vízterületen csónakból horgászni, etetni és fürödni tilos!
6. A Halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló törvény, az országos- valamint a helyi horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen
8. Megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
9. Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
10. A Vízügyi műtárgyak 50 méteres körzetében horgászni tilos.
11. A BÁCSHOSZ horgászversenyek idejére horgászati tilalmat rendelhet el.
12.   A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá eső halakból naponta összesen 2 db, a darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból naponta összesen 5 kg fogható.
A méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett nemes halakból éves szinten maximálisan 50 db tartható meg.
13. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
14. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.
15.  A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül.
16. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemeteszsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. A szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerülhet!
17. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha
azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási
naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18.  A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
19.  A 75,4—87,5 cskm és a Kelemenszéki csatornán a horgászrend az alábbiakkal egészül ki: A Kelemenszéki csatorna Kiskunsági Nemzeti Park területén átmenő szakaszán a horgászat tilos!
20. A 87,5—96,2  cskm a horgászrend az alábbiakkal egészül ki: A Nagy Tőzegtó 100 m-es körzetében sátorozni, sátras utánfutóval, lakókocsival és ezekhez hasonló járművekkel tartózkodni tilos!
21. A  96,2-116,5 cskm és a XXX-as, XXXI-es  csatornákon a horgászrend az alábbiakkal egészül ki: A XXX. csatorna bal partján Pest befolyóig horgászni tilos! A XXXI. csatorna bal partján a burjáni vasúti hídtól a XXX.  csatorna befolyóig horgászni tilos.

DUNA- VÖLGYI FŐCSATORNA KEDVEZMÉNYEZETT 24 ÓRÁS TERÜLETI HORGÁSZRENDJE 0-116.5 cskm-ig                  
(ifjúsági, 70 év felett, fogyatékkal élők) 2020.
1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jön létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, az ennek végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013. évi V. törvényben (Polgári Törvénykönyv) foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. Az országos- és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ országos horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Területi jegy csak állami horgászjegy birtokában váltható
4. Az elveszett, ellopott, megrongálódott területi jegy nem pótolható.
5. A vízterületen csónakból horgászni, etetni és fürödni tilos!
6. A Halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló törvény, az országos- valamint a helyi horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen
8. Megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
9. Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
10. A Vízügyi műtárgyak 50 méteres körzetében horgászni tilos.
11. A BÁCSHOSZ horgászversenyek idejére horgászati tilalmat rendelhet el.
12.   A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá eső halakból naponta összesen 2 db, a darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból naponta összesen 5 kg fogható.
13. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
14. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.
15.  A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül.
16. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemeteszsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. A szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerülhet!
17. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha
 azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási
naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18.  A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
19.  A 75,4—87,5 cskm és a Kelemenszéki csatornán a horgászrend az alábbiakkal egészül ki: A Kelemenszéki csatorna Kiskunsági Nemzeti Park területén átmenő szakaszán a horgászat tilos!
20. A 87,5—96,2  cskm a horgászrend az alábbiakkal egészül ki: A Nagy Tőzegtó 100 m-es körzetében sátorozni, sátras utánfutóval, lakókocsival és ezekhez hasonló járművekkel tartózkodni tilos!
21. A  96,2-116,5 cskm és a XXX-as, XXXI-es  csatornákon a horgászrend az alábbiakkal egészül ki: A XXX. csatorna bal partján Pest befolyóig horgászni tilos! A XXXI. csatorna bal partján a burjáni vasúti hídtól a XXX.  csatorna befolyóig horgászni tilos.
Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail
címeken teheti meg:  bacshoszhalor@gmail.com, allamihalor@nebih.gov.hu
    LEGOLCSÓBB TAKARÍTÁS, HA NEM SZEMETELÜNK!
      Kecskemét, 2020.                                              BÁCSHOSZ – www.bacshosz.hu