BÁCSHOSZ

Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége

Batthyányi u. 19. 6000 Kecskemét,

76/481-893, 70/312-4706

Email: bacshosz@bacshosz.hu

Ferenc-csatorna, Igali- főcsatorna

FERENC CSATORNA ÉS IGALI FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (felnőtt éves) 2020.
1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemű vontatása tilos!
6. Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehető igénybe.
Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelősségére tartózkodik. Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelősség nem terheli.
7. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetőt anyagi felelősség terheli.
8. Naponta összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki. Hetente összesen 10 db, évente összesen 70 db darabszám-korlátozással védett hal fogható ki.
9. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül.
10. A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában.A vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat céljából megközelíthető legyen.
11. Horgászati tevékenységen túlmenően csak engedély birtokában végezhető: fakivágás; bódé-,stég-; állásépítés; partfal átalakítás; állatok és növények gyűjtése, csaliállat ásás; vízinövényzet irtása; egyéb tevékenység (táborozás, tűzrakás).
12. A csónakos horgászat során használt rögzítő karók egyik víztest esetében sem hagyhatók benn a vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.
13. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetők igénybe a horgászhelyek megközelítésére.
14. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
15. A Hhtv, az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi
jegy végleges bevonásra kerül!
16.  A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
17. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
18. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha
 azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási
naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
19. A BÁCSHOSZ elrendelhet horgászati tilalmat a
horgászversenyek idejére.
20. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
21. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.
22. Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).
Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail
címeken teheti meg:  bacshoszhalor@gmail.com, allamihalor@nebih.gov.hu
    LEGOLCSÓBB TAKARÍTÁS, HA NEM SZEMETELÜNK!
      Kecskemét, 2020.                                              BÁCSHOSZ – www.bacshosz.hu