BÁCSHOSZ

Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége

Batthyány u. 19. 6000 Kecskemét,

76/481-893, 70/312-4706

Email: bacshosz@bacshosz.hu

Szelidi-tavi Csatorna

Szelidi-tavi megkerülő csatorna HORGÁSZRENDJE 2021.

 1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
 2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
 3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
 4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
 5. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és a pontyra nincs.
 6. Csónakból horgászni és etetni is tilos!
 7. Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható.
 8. Területi jegyekre vonatkozó kvóták:

Éves területi jegyek:

 Általános Felnőtt Éves területi jegy:

Naponta összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki. Hetente összesen 10 db, évente összesen 70 db darabszám-korlátozással védett hal fogható ki. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 10 kg fogható ki.  A Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.

 1. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül.
 2. A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni.
 3. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
 4. A Hhtv, az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra kerül!
 5. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
 6. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
 7. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
 8. A BÁCSHOSZ elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
 9. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
 10. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej tömege max. 10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében.
 11. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

Az éves területi horgászengedély nyomtatva érvényes.

Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail címeken teheti meg: allamihalor@nebih.gov.hu

Kecskemét, 2021.                                              BÁCSHOSZ – www.bacshosz.hu