BÁCSHOSZ

Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége

Batthyány u. 19. 6000 Kecskemét,

76/481-893, 70/312-4706

Email: bacshosz@bacshosz.hu

Vörös- Mocsár tórendszer II.

– Horgászni a 3-as és a 6-os számmal megjelölt vízterületen lehet, további korlátozás, hogy a 3-as számú víztest elején a táblával jelölt részén horgászni tilos.

HELYI HORGÁSZREND A 2021. ÉVI ÁLTALÁNOS TERÜLETI JEGYEKHEZ A VÖRÖS-MOCSÁR II. TÓRENDSZERHEZ

 1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jön létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, az ennek végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013. évi V. törvényben (Polgári Törvénykönyv) foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
 2. Az országos- és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ országos horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
 3. Területi jegy csak állami horgászjegy birtokában váltható.
 4. Az elveszett, ellopott, megrongálódott területi jegy nem pótolható.
 5. A Halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló törvény, az országos- valamint a helyi horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül.
 6. A területen foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállást létesíteni tilos!
 7. Megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
 8. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetők igénybe a horgászhelyek megközelítésére.
 9. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat.
 10. A BÁCSHOSZ horgászversenyek idejére horgászati tilalmat rendelhet el.
 11. Területi jegyekre vonatkozó kvóták:

Éves területi jegyek:

Általános Felnőtt Éves területi jegy:

Naponta összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki. Hetente összesen 10 db, évente összesen 70 db darabszám-korlátozással védett hal fogható ki. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 10 kg fogható ki.  A Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.

Általános 24 órás jegyek:

24 órás területi jeggyel összesen egy napra meghatározott darabszám fogható, az alábbi meghatározott napi korlátozás szerint.

 Általános Felnőtt 24 órás Területi Jegyek:

Naponta összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki, hetente összesen 10 db. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 10 kg fogható ki.

A Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség darabszámtól függetlenül 3 kg.

 1. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
 2. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
 3. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemeteszsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. A szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerülhet!
 4. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemű vontatása tilos!
 5. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:

– Horgászni a 3-as és a 6-os számmal megjelölt vízterületen lehet, további korlátozás, hogy a 3-as számú víztest eljén a táblával jelölt részén horgászni tilos. A térkép megtalálható a szövetség honlapján.

– Csónak használata tilos.

– A víztestek a védett területen belül a meglévő utakon (kivéve a tiltott szakaszok) gyalog,

kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthető meg.Egyéb járműveket a kijelölt parkólókban lehet elhelyezni.

– Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelői hozzájárulás birtokában végezhető!

– Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) időszaki korlátozás elrendelhetõ.

– Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csali állat ásás,vízi növényzet irtása!

– Horgászati tevékenységen túlmenően külön engedély köteles: táborozás, tűzrakás.

– Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezéseután kérjük a fogás helyét, idejét, faját Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak bejelenteni (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. 76/482-611).

Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail címen teheti meg: allamihalor@nebih.gov.hu

Az éves területi horgászengedély nyomtatva érvényes.

Kecskemét, 2021.                     BÁCSHOSZ – www.bacshosz.hu