BÁCSHOSZ

Bács-Kiskun megyei Horgászegyesületek Szövetsége

Batthyányi u. 19. 6000 Kecskemét,

76/481-893, 70/312-4706

Email: bacshosz@bacshosz.hu

Vörös- Mocsár tórendszer II.

– Horgászni a 3-as és a 6-os számmal megjelölt vízterületen lehet, további korlátozás, hogy a 3-as számú víztest elején a táblával jelölt részén horgászni tilos.

 HELYI HORGÁSZREND A 2020. ÉVI ÉVES FELNŐTT TERÜLETI JEGYHEZ A VÖRÖS- MOCSÁR TÓRENDSZER II- HÖZ víztérkód: 03-088

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jön létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, az ennek végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013. évi V. törvényben (Polgári Törvénykönyv) foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. Az országos- és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ országos horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Területi jegy csak állami horgászjegy birtokában váltható
4. Az elveszett, ellopott, megrongálódott területi jegy nem pótolható.
6. A Halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló törvény, az országos- valamint a helyi horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül.
7. A területen foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállást létesíteni tilos!
8. Megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
9. A csónakos horgászat során használt rögzítő karókat a horgászat befejeztével minden esetben el kell távolítani, nem hagyhatók a víztérben.
10. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetők igénybe a horgászhelyek megközelítésére.
11. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat.
12. A BÁCSHOSZ horgászversenyek idejére horgászati tilalmat rendelhet el.
13.  Naponta összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki. Hetente összesen 10 db, évente összesen 70 db darabszám-korlátozással védett hal fogható ki.
15. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
16. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
17. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemeteszsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. A szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerülhet!
18.   A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemű vontatása tilos!
19. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:
– Horgászni a 3-as és a 6-os számmal megjelölt vízterületen lehet, további korlátozás, hogy a 3-as számú víztest eljén a táblával jelölt részén horgászni tilos. A térkép megtalálható a szövetség honlapján.
– Csónak használata tilos.
– A víztestek a védett területen belül a meglévő utakon (kivéve a tiltott szakaszok) gyalog,
kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthető meg.Egyéb járműveket a kijelölt parkólókban lehet elhelyezni.
– Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelői hozzájárulás birtokában végezhető!
– Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) időszaki korlátozás elrendelhetõ.
– Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csali állat ásás,vízi növényzet irtása!
– Horgászati tevékenységen túlmenően külön engedély köteles: táborozás, tűzrakás.
– Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezéseután kérjük a fogás helyét, idejét, faját Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak bejelenteni (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. 76/482-611).
 HELYI HORGÁSZREND A 2020. ÉVI 24 ÓRÁS FELNŐTT TERÜLETI JEGYHEZ A VÖRÖS- MOCSÁR TÓRENDSZER II- HÖZ víztérkód: 03-088
1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jön létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, az ennek végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013. évi V. törvényben (Polgári Törvénykönyv) foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. Az országos- és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ országos horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Területi jegy csak állami horgászjegy birtokában váltható
4. Az elveszett, ellopott, megrongálódott területi jegy nem pótolható.
6. A Halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló törvény, az országos- valamint a helyi horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül.
7. A területen foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállást létesíteni tilos!
8. Megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
9. A csónakos horgászat során használt rögzítő karókat a horgászat befejeztével minden esetben el kell távolítani, nem hagyhatók a víztérben.
10. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetők igénybe a horgászhelyek megközelítésére.
11. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat.
12. A BÁCSHOSZ horgászversenyek idejére horgászati tilalmat rendelhet el.
13.  A területi jegy birtokában összesen 4 db darabszám-korlátozással védett hal, ezen belül egy halfajból naponta összesen 2 db fogható ki.
15. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
16. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
17. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemeteszsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. A szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerülhet!
18.   A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemű vontatása tilos!
19. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:
– Horgászni a 3-as és a 6-os számmal megjelölt vízterületen lehet, további korlátozás, hogy a 3-as számú víztest eljén a táblával jelölt részén horgászni tilos. A térkép megtalálható a szövetség honlapján.
– Csónak használata tilos.
– A víztestek a védett területen belül a meglévő utakon (kivéve a tiltott szakaszok) gyalog,
kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthető meg.Egyéb járműveket a kijelölt parkólókban lehet elhelyezni.
– Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelői hozzájárulás birtokában végezhető!
– Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) időszaki korlátozás elrendelhetõ.
– Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csali állat ásás,vízi növényzet irtása!
– Horgászati tevékenységen túlmenően külön engedély köteles: táborozás, tűzrakás.
– Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezéseután kérjük a fogás helyét, idejét, faját Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak bejelenteni (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. 76/482-611).
HELYI HORGÁSZREND A 2020. ÉVI 24 ÓRÁS TURISTA TERÜLETI JEGYHEZ A VÖRÖS- MOCSÁR TÓRENDSZER II- HÖZ víztérkód: 03-088
1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jön létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, az ennek végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, valamint a 2013. évi V. törvényben (Polgári Törvénykönyv) foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. Az országos- és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ országos horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Területi jegy csak állami horgászjegy birtokában váltható
4. Az elveszett, ellopott, megrongálódott területi jegy nem pótolható.
6. A Halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló törvény, az országos- valamint a helyi horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül.
7. A területen foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállást létesíteni tilos!
8. Megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
9. A csónakos horgászat során használt rögzítő karókat a horgászat befejeztével minden esetben el kell távolítani, nem hagyhatók a víztérben.
10. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetők igénybe a horgászhelyek megközelítésére.
11. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat.
12. A BÁCSHOSZ horgászversenyek idejére horgászati tilalmat rendelhet el.
13. A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá eső halakból naponta összesen 2 db, a darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból naponta összesen 5 kg fogható.
15. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
16. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
17. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemeteszsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. A szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerülhet!
18.   A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemű vontatása tilos!
19. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:
– Horgászni a 3-as és a 6-os számmal megjelölt vízterületen lehet, további korlátozás, hogy a 3-as számú víztest eljén a táblával jelölt részén horgászni tilos. A térkép megtalálható a szövetség honlapján.
– Csónak használata tilos.
– A víztestek a védett területen belül a meglévő utakon (kivéve a tiltott szakaszok) gyalog,
kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthető meg.Egyéb járműveket a kijelölt parkólókban lehet elhelyezni.
– Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelői hozzájárulás birtokában végezhető!
– Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) időszaki korlátozás elrendelhetõ.
– Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csali állat ásás,vízi növényzet irtása!
– Horgászati tevékenységen túlmenően külön engedély köteles: táborozás, tűzrakás.
– Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezéseután kérjük a fogás helyét, idejét, faját Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak bejelenteni (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. 76/482-611).
Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail
címeken teheti meg:  bacshoszhalor@gmail.com, allamihalor@nebih.gov.hu
    LEGOLCSÓBB TAKARÍTÁS, HA NEM SZEMETELÜNK!
      Kecskemét, 2020.                                              BÁCSHOSZ – www.bacshosz.hu